Debatowali o bezpieczeństwie - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debatowali o bezpieczeństwie

Dzisiaj w Sali konferencyjnej w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży odbyło się drugie spotkanie w ramach powiatowych konsultacji społecznych poświęconych powstającej „Mapie zagrożeń bezpieczeństwa”.

Informacje od społeczności lokalnych zgłaszane na tego typu spotkaniach traktowane są jako jedno z podstawowych źródeł informacji o zagrożeniach – będą także brane pod uwagę podczas tworzenia „mapy”.

Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Dzisiejsza debata wpisuje się w cykl konsultacji społecznych na temat map zagrożeń, które aktualnie trwają i będą kontynuowane na terenie powiatu łomżyńskiego.