Konsultacje społeczne w Gminie Łomża - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Gminie Łomża

Łomżyńscy policjanci przeprowadzili dziś kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu łomżyńskiego. Mundurowi spotkali się tym razem z mieszkańcami Gminy Łomża.

Dzisiaj z Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy ulicy Skłodowskiej 1a, odbyły się konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. To spotkanie jest już kolejnym, zapoczątkowanym w styczniu b.r. wojewódzkim etapem prac nad mapami zagrożeń. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, przedstawiciele Rady Gminy Łomża, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

W pierwszej części spotkania Komendant Miejski Policji w Łomży mł. insp. Jacek Adamski przedstawił zebranym ideę tworzenia „mapy” oraz analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. W panelu dyskusyjnym spotkania zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. W tworzeniu mapy mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy oraz lokalna społeczność oraz instytucje.