Konsultacje społeczne w Gminie Piątnica - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Gminie Piątnica

Trwają konsultacje społeczne na temat powstającej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Łomżyńscy policjanci spotkali się dziś z mieszkańcami Gminy Piątnica.

Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Piątnicy odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych dla mieszkańców gminy. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Ryszard Kozicki, przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciele gminnych instytucji, placówek oświatowych, a także mieszkańcy.

Komendant Miejski Policji w Łomży mł. insp. Jacek Adamski przybliżył zebranym ideę tworzenia „mapy” oraz analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego, a po zakończeniu tej części rozpoczęła się dyskusja, w ramach której uczestnicy konsultacji przekazywali policjantom swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.