Konsultacje społeczne w gminach Nowogród i Zbójna - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w gminach Nowogród i Zbójna

Data publikacji 16.02.2016

Trwają konsultacje dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Dzisiejsze dwie debaty, które odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowogrodzie oraz w Urzędzie Gminy w Zbójnej, wpisują się w cykl konsultacji społecznych służących budowie „Map” na szczeblu powiatowym.

Informacje od społeczności lokalnych zgłaszane na tego typu spotkaniach traktowane są jako jedno z podstawowych źródeł informacji o zagrożeniach – będą także brane pod uwagę podczas tworzenia „mapy”. Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. W dzisisejszych konsultacjach udział wzięli między innymi przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy.


 

Jutro łomżyńscy policjanci zapraszają mieszkańców na kolejne z zaplanowanych debat:

- 17 luty 2016 godz. 13:00 - Urząd Miasta i Gminy w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3

- 17 luty 2016 godz. 17:00 - Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łomża ul. Konstytucji 3 Maja 2