Konsultacje społeczne w gminie Jedwabne oraz w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w gminie Jedwabne oraz w Łomży

Trwają konsultacje społeczne na temat powstającej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Dziś odbyły się kolejne dwa spotkania z mieszkańcami. Mundurowi rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami gminy Jedwabne oraz z mieszkańcami Łomży. Wnioski z debat będą bazą do tworzonej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Dzisiaj o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jedwabnem odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych. W debacie udział wzięli między innymi przedstawiciele samorządu, placówek oświatowych, a także mieszkańcy. Kolejne już spotkanie z mieszkańcami Łomży odbyło się późnym popołudniem w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Łomży. Osobyy, które przybyły na debaty, wskazywały policjantom spostrzeżenia oraz wnioski dotyczące  zagrożeń bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zapisane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.

Celem wdrożenia „Mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „Mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.