„poMOC, a nie przeMOC” – WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWKO PRZEMOCY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„poMOC, a nie przeMOC” – WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWKO PRZEMOCY

Data publikacji 29.12.2017

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży, podpisali List Intencyjny w sprawie akceptacji założeń i deklaracji współpracy przy realizacji programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Inicjowane wspólnie działania mają przeciwdziałać przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

W ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMoc”, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży i przedstawiciele Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży, będą inicjować wspólne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Wczoraj List Intencyjny w tej sprawie podpisał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży nadkomisarz Sebastian Wojciekian w towarzystwie Naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarza Adriana Karolczuk.

Głównym celem wdrażanego programu jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób, które znajdują się w szczególnej grupie ryzyka zagrożonego przemocą ze strony osób wspólnie z nimi zamieszkujących. Ważnym elementem akcji jest zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpoznawania objawów przemocy przez specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych. Działania informacyjno – edukacyjne wynikające z realizowanego programu, skierowane są nie tylko do profesjonalistów,ale i do całego społeczeństwa. Policjanci apelują przy tej okazji o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagować powiadamiając odpowiednie instytucje.