Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Mam wybór... wybieram rozsądek" - wspólnie działania przeciwko uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

Data publikacji 09.06.2018

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą współpracować przy realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Sygnatariusze podpisanego w tej sprawie Listu Intencyjnego inicjować będą wspólne działania na rzecz przeciwdziałania wszelkiego rodzaju uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”, policjanci z łomżyńskiej komendy jeszcze szerzej współpracować będą na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. List Intencyjny inicjujący tego typu zadania na terenie powiatu podpisali: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży - podinspektor Krzysztof Sewioło, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Paweł Romuald Kołakowski, Koordynator Grupy Ratowniczej „Nadzieja” – ks. Radosław Kubeł oraz Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – mgr Bożena Święszkowska. Realizację programu wspierać będą także Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, gdzie już w dniach 13 i 14 czerwca o godz. 12:00 odbędą się spektakle profilaktyczne. Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych, zapobieganie wszelkiego rodzaju uzależnieniom oraz zjawisku demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży.