Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Pomagamy i chronimy" konferencja na jubileusz 100. rocznicy powstania polskiej Policji Państwowej

Data publikacji 12.04.2019

Rok 2019 jest dla Policji rokiem szczególnym - 100 lat temu powołano Policję Państwową. Aby uczcić ten jubileusz, policjanci z Komendy Miejskiej w Łomży zorganizowali konferencję pod nazwą „Pomagamy i chronimy” adresowaną do młodzieży szkół średnich oraz studentów. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji i podmiotów współpracujących z łomżyńską Policją na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu.

Wczoraj przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Łomży i Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja pod nazwą „Pomagamy i chronimy”, której adresatami byli uczniowie szkół średnich, klas mundurowych oraz studenci. Tym przedsięwzięciem mundurowi zainaugurowali szereg różnego rodzaju inicjatyw planowanych w związku z uczczeniem jubileuszu 100-lecia powstania Polskiej Policji Państwowej. Komendant Miejski Policji w Łomży nadkomisarz Marek Sienkiewicz zaprosił do udziału w Konferencji przedstawicieli służb mundurowych i instytucji oraz podmiotów współpracujących z łomżyńską komendą na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z historią powstania Polskiej Policji, a także przedstawienie współczesnych zagadnień związanych z codzienną służbą tej formacji. Młodzież miała okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień. Prelegenci przedstawiali zagrożenia, które we współczesnym świecie dotykają bardzo wielu osób.

Wystąpienia prelegentów zapoczątkował wykład historyka profesora Krzysztofa Sychowicza – Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP oraz pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku o kształtowaniu się struktur Policji Państwowej na początku istnienia II RP. W jego treści nawiązano do regionalnych struktur formacji policyjnej, w tym komendy Policji na terenie Łomży. Tuż po głos zabrał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży podinspektor Krzysztof Sewioło, którego wystąpienie dotyczyło współczesnego problemu cyberprzestępczości. Zaintrygował młodych słuchaczy prezentując bezprzewodowy aparat telefoniczny z początku lat 90 i zestawił jego możliwości ze współczesnym smartfonem. Ostrzegał, ale i zachęcał do rozwagi w poznawaniu wirtualnego świata. Karolina Szulkowska - Prokurator Rejonowy w Łomży bardzo szeroko opowiedziała o współpracy prokuratury z łomżyńską policją. Wyjaśniała też rolę poszczególnych podmiotów w prowadzonym procesie karnym. Podkomisarz Adrian Karolczuk – Naczelnik Wydziału Prewencji nawiązał do pracy dzielnicowych i szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Tematyka związana była z kolejnym wystąpieniem, które dotyczyło profilaktyki uzależnień młodych ludzi związanym z dostępem do nikotyny, alkoholu, dopalaczy i narkotyków. Mgr Renata Szymańska – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wskazywała na konieczność tworzenia odpowiednio ukierunkowanych programów profilaktycznych, których celem byłoby przeciwdziałanie wielu rodzajom uzależnieniom.

O współdziałaniu służb na miejscu zdarzenia mówił w swoim wystąpieniu st. kpt. Krzysztof Milewski z PSP w Łomży. Tematyka nawiązywała do kolejnego zagadnienia, poruszonego tym razem przez przedstawiciela służb medycznych - lek. med. Mikołaja Czajkowskiego. Zwrócił on uwagę młodych ludzi na znaczenie czasu w dotarciu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia. Wskazywał, że bardzo skutecznym, jednak jeszcze mało stosowanym rozwiązaniem ułatwiającym przemieszczanie się pojazdów uprzywilejowanych, są tworzone przez kierowców korytarze życia. Nadkomisarz Tadeusz Mądry z Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży przestrzegał przed nielegalnym hazardem oraz uzależnieniem, o które w tym  przypadku bardzo łatwo, chociażby ze względu na to, że nie jest wyczuwalne dla otoczenia tak jak alkohol czy nikotyna. Wskazywał na symptomy takiego uzależnienia. Młodzież z uwagą śledziła także slajdy z wykładu Kazimierza Muczyńskiego – który z ramienia Nadleśnictwa Łomża mówił o zwalczaniu przestępstw, wykroczeń i szkodnictwa leśnego. Konferencję zakończył ks. dr Radosław Kubeł z Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom ”Nadzieja” w Łomży, który omówił tworzenie się systemów współdziałania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Po zakończonym spotkaniu, na zorganizowanym stanowisku profilaktycznym, młodzież mogła uzyskać informacje związane z doborem do służby w Policji.

Film Polska Policja Państwowa kiedyś

Pobierz plik Polska Policja Państwowa kiedyś (format mp4 - rozmiar 23.9 MB)

Film Polska Policja dziś

Pobierz plik Polska Policja dziś (format mp4 - rozmiar 29.88 MB)