Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - KMP Łomża

Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

                                                                                                  

 

  Dariusz Durzyński

Spejalista ds. BHP i p.poż

 

tel. 86 474 1382

e - mail: dariusz.durzynski@lomza.bk.policja.gov.pl