Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KMP w Łomży

Data publikacji 15.04.2008Naczelnik Wydziału
nadkom. Marek Kozłowski

kontakt do sekretariatu: 86 4741470