Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży - Wydział Ruchu Drogowego - KMP Łomża

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Data publikacji 15.04.2008


 

 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
 
podkom. Łukasz Gańko

 

p. o. Zastępcy Naczelnika Ruchu Drogowego
 
podkom. Anna Mandziuk

 
sekretariat Wydziału 
 
tel. 86 4741270