Zmiany w składzie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Łomża - NSZZP - KMP Łomża

Zmiany w składzie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Łomża

Data publikacji 02.11.2016

Zmiany w składzie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Łomża

Przewodniczący: Jan Tyszka

Wiceprzewodniczący Skarbnik:  Mieczysław Grajewski

Wiceprzewodniczący Sekretarz: Justyna Kumorowska

Wiceprzewodniczący: Karol Kołodziejczyk

Wiceprzewodniczący: Mariusz Czaplicki

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Adam Kibiłko

Wiceprzewodniczący: Katarzyna Zuzga

Członek: Piotr Ostrowski