Rejony Dzielnicowych - Dzielnicowi - KMP Łomża

Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

asp. Agnieszka Dworakowska

nr. tel. 47 717 1280

(sala odpraw dzielnicowych: 47 717 1294)

Rewir Dzielnicowych

ul. Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, WIŹNIE, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Krzysztof Mikucki

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 21 do 125  (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 180 do 216 (parzyste), ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3C (nieparzyste), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz zaśiecanie w rejonie placu zabaw przy przedszkolu Wesołe Słoneczko w Łomży przy ulicy Spółdzielczej 74. Zagrożenie szczególnie nasilone w godzinach wieczornych i nocnych 18:00 - 02:00. Przyczynązagrożenia jest pobliski plac zabaw, na którym gromadzi się młodzież w godzinach wieczornych. Źródłem informacji o zagrożeniu sąmieszkańcy pobliskich osiedli, którzy oczekują wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym rejonie oraz mieszkańcy pobliskiego osiedla zgłaszający problem na KMZB. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej o występującym zagrożeniu, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań, wzmożone działania ze Strażą Miejską, współne obchody ze strażnikami, spotkania z mieszkańcami i ze współnotą mieszkaniową.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. szt. Krzysztof Surawski

tel. 47 717 1281 

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 218 do 230  (parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste), ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste). ul. Katyńska, ul. Władysław Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Boisko przy ulicy Staffa 10, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie terenu. Do powyższego zjawiska dochodzi najczęściej w godzinach południowo - wieczornych. Przyczyną powyższego może być rozległość terenu oraz gęsta roślinność sprzyjające względnie anonimowemu popełnianiu w/w czynów. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z mieszkańcami okolicznych bloków. Z rozmów z w/w wynika, że oczekują oni wyeliminowania niepożądanego zjawiska. Zdaniem mieszkańców, zagrożenie to negatywnie wpływa na postawę moralną najmłodszych obywateli osiedla. Może to powodować długofalowe, niekorzystne dla społeczeństwa skutki. Realizacja nakreślonego zadania priorytetowego spełni istotną rolę w kształtowaniu form kierunków wychowania jak również form odddziaływania. W ten sposób dalszy rozwój form działalności umożliwi docenienie wagi zagrożenia i kreowania wsród społeczeństwa pozytywnego wizerunku Policji.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. Rafał Baczewski

 

 

 

tel. 47 717 1283 

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 157 (nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 18 do 90 (parzyste), ul. Jędrzeja Śniadeckiego od nr 10 do 30, ul. Przykoszarowa - od nr 12 do 26 (parzyste), ul. Wiosenna - od nr 8 do 52 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 59 do 99, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Żytnia, ul. Forteczna, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Konstytucji 3-go Maja, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz zaśmiecanie w rejonie ZSMiO w Łomży przy ulicy Przykoszarowej 22. Zagrożenie szczegółnie nasilone w godzinach rannych i popołudniowych 7:00 - 18:00. Przyczynązagrożenia jest bliskie sąsiedztwo szkoły, gdzie uczniowie na przerwach między lekcjami wychodzą poza teren szkoły i dokonujączynów zabronionych. Źródłem informacji o zagrożeniu są pedagodzy Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących, którzy oczekują wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym rejonie oraz mieszkańcy pobliskiego osiedla zgłaszający problem na KMZB. Skutek, to zaśmiecanie, czyny sprzeczne z prawem.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców oraz pedagogów ZSMiO. 

okres obowiązywania planu:

marzec 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej o występującym zagrożeniu, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, współne odchody ze Strażnikami Miejskimi, spotkanie z pedagogiem ZSMiO oraz współnotą mieszkaniową osiedla przyległego do terenu zagrożonego, 

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole, wspólne obchody

2. Pedagodzy Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących - wspólne obchody z przedstawicielami szkoły

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

sierż. Rafał Baczewski

/zastępstwo/

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Śniadeckiego od nr 1 do 35 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 8 (parzyste), ul. Przykoszarowa od nr 15 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Stanisława Małachowskiego do ul. Zawadzkiej, ul. Małachowskiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywanie alkoholu, zaśmiecanie na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży przy ulicy Niemcewicza 17. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popoołudniowo - wieczornych. przyczyną powyższego może być względna niedostępność terenu sprzyjająca popełnianym wykroczeniom. Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie rozmowy z dyrekcją SP 10 oraz zgłoszone na KMZB przez mieszkańców pobliskich bloków. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców jednocześnie powoduje demoralizację małoletnich. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2020 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporzadzanie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej o występujacym zagrożeniu, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wzmożone działania ze Strażą MIejską - współne obchody, obchód z pedagogiem szkoły, kontrola własna miejsca zagrożonego

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Dyrekcja SP 10 w Łomży - rozmowy na temat podejmowanych działań

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Sławomir Mikucki

/zastępstwo/

 

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 507816198 

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul.  Zawadzka od  nr 59 do 61 (nieparzyste), ul. Sybiraków od nr 6 do 22A (parzyste oprócz 24), ul. Wiosenna od nr 1 do 55 (nieparzyste), ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Słonecznikowa, ul. Kryształowa, ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Przedwiośnie

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie bloków 16 i 18 przy ulicy Sybiraków - całodobowo. Źródłem informacji jest KMZB, informacje od mieszkańców osiedla oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia może być zbyt mała ilość miejsc parkingowych na tym osiedlu. Skutkiem jest popełnianie wykroczeń poprzez nieprawidłowe parkowanie, także na mkiejscach parkingowych przeznaczonych dla inwalidów.

źródło informacji o zagrożeniu:

nformacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej w Łomży, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz z funkcjonariuszami WPI i WRD, wzmożona kontrola własna, spotkanie z mieszkańcami, radą osiedla oraz władzami spółdzielni mieszkaniowej

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń

2. Rada Osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa - rozmowy na temat występującego problemu z ilością miejsc parkingowych, celem rozważenia możliwości rozbudowy parkingów

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, ul. Sybiraków od nr 5 do 11 (nieparzyste) oraz 24, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Dewastacja altanki śmietnikowej pomiędzy blokami przy ulicy Porucznika Łagody 6 - 8 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2020 - grudzień 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej, współne obchody z administratoerem osiedla, współne patrole z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody oraz objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Karol Kołodziejczyk

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22-22A, ul. Szosa Zambrowska nr 122- 122A, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Talesa z Miletu, ul. Hipokratesa, ul. Owocowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, która spożywa alkohol, zakłóca ład i porzadek publiczny oraz dokonuje aktów wandalizmu (całodobowo, głównie mieszkańcy osiedla) przy placu zabaw między blokami przy Ks. Anny 22 a Rycerską 10 w Łomży. Zagrozenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2020 - grudzień 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie mozliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

 

tel. 47 717 0304 

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 254 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Rycerska nr 13 oraz od nr 16 do 20 (parzyste) ul. Księcia Stanisława, ul. Mazowiecka,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych na ulicy Ks. Anny 14 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesuionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowgo, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. zmniejszenie i tak małej ilości miejsc parkingowych. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2020 - grudzień 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchiodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu, rozmowa z administratorem osiedla o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzuni informacji o planie priorytetowym, 

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

mł. asp. Lucjan Ćwik

tel. 47 717 1281

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 239 do 351 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 1 do 29, ul. Giełczyńska – od nr 2 do 20A (parzyste) oraz od 1 do 15 (nieparzyste), ul. Dworna – (parzyste), ul. Polowa od nr 1 do 39, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, ul. Wąska od nr 8 do 19, ul. Kierzkowa od nr 1 do 50, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Plac Niepodległości, ul. Klasztorna, ul. Marynarska,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie parkingu osiedlowego mieszczącego się przy bloku nr 1 Osiedla Bohaterów Monte Cassino w Łomży w godzinach porannych oraz wieczorowo - nocnych. Źródłem informacji o zagrożeniu jest KMZB oraz informacje od mieszkańców. Jest to miejsce często odwiedzane przez młodzież uczęszczającą do ZSEiO przy ulicy Kopernika. Z posiadanych informacji wynika, że w wyżej wymienionym rejonie dochodzi do grupowania się młodzieży, która po spożyciu alkoholu pozostawia butelki i puszki oraz wyrzuca niedopałki papierosów. okoliczni mieszkańcy oczekują poprawy tego stanu rzeczy. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są sygnały społeczne.

okres obowiązywania planu:

luty 2020 - lipiec 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego oraz obchody z członkami rady osiedla, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejącego zagrożenia

2. Rada Osiedla - ewentualne sugestie, co do podejmowanych działań oraz analiza ich efektywności.

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Agata Perek

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 4 do 12 (parzyste), ul. Dworna – (nieparzyste), ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 361- 373 (nieparzyste) oraz od nr 302 do 338 (parzyste), ul. Wąska od nr 22 do nr 125, ul. Kierzkowa od 54 do nr 84, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łagodna,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka,, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Kąpiel w miejscu objętym zakazem tj. teren rekreacyjny przy moście Hubala - Dobrzańskiego w Łomży, zagrożenie występuje szczególnie w okresie letnim tj. w miesiącach od czerwca do września, kiedy panują wysokie temperatury powietrza. Z uwagi na brak nadzoru odpowiednich służb we wskazanym miejscu znajdują się znaki zakazujące kąpiel i pływanie w rzece. Z informacji posiadanych z mediów, okolicznych mieszkańców oraz mapy KMZB wynika, ze w 2019 roku w okresie letnim wiele osób nie przestrzegało zakazu i korzystało z kąpieli w rzece. Kąpiel we wskazanym miejscu może skończyć sięutonięciem, a osoby nie zwracając uwagi na własne bezpieczzeństwo narażają w ten sposób swoje życie i zdrowie. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2020 - wrzesień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, działania z WPI(funkcjonariuszami delegowanymi do służby na terenach wodnych), działania z Ratownikami Wodnymi i Grupą Nadzieja; działania z funkcjonariuszami z OPP w Białymstoku; wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego oraz z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu lub Strażą Miejską; spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - kontrole terenu, reagowanie na sprawców wykroczeń

2. WOPR, Grupa Nadzieja - organizowanie działań mających na celu uświadamianie mieszkańców oraz eliminowanie zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

asp. szt. Zbigniew Pawłowski

tel. 47 717 1133 

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od nr 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zakątek, ul. Zamiejska

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie terenów zielonych w godzinach 7:00 - 23:00 - otoczenie sklepu MILA ze zwróceniem szczególnej uwagi na zaplecze obiektu os strony ulicy Wojska Polskiego 20. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszenia naniesionego na KMZB. Na podstawie porzuconych śmieci w postaci puszek i butelek można stwierdzić, że w powyższym miejscu odbywa się spożywanie alkoholu. Skutkiem braku reakcji na zaistniałe zagrożenie na pewno będzie pogłębiające się niezadowolenie mieszkańców pobliskich domów jednorodzinnych poprzez zakłócanie im spokoju.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

 luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

Kontrolowanie wskazanego rejonu podczas codziennego obchodu, rozmowa z mieszkańcami pobliskiego osiedla, sporządzenie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz ze Strażnikami Miejskimi

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

asp. szt. Radosław Kubacki

tel. 47 717 1133

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana i ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym tj. ławki przy garażach przy ulicy Romana Dmowskiego 2,4,6,8 w Łomży oraz na przyległych terenach zielonych w stronę ulicy Wojska Polskiego, które spożywają alkohol i zaśmiecają ten teren w ciągu dnia jak i w porach wieczorowo nicnych, dodatkowo zakłucając ciszę nocną mieszkańcom pobliskich bloków.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2020 - listopad 2020

zaplanowane działania:

kontrolowanie wskazanego rejonu, rozmowa z mieszkańcami pobliskich bloków, współpraca ze Strażą Miejską, sporządzenie KZD, wspólne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, rozmowy z właścicielami i pracownikami pobliskich sklepów w sprawie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeżwym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

mł. asp. Katarzyna Szabłowska

/zastępstwo/

tel. 47 717 1312

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna od nr 1 do 5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 do 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Kaszmirowa. ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica , ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła, ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Wierzbowa ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.      

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenu parkingu przy ulicy Modrzewiowej obok tzw. "małych bulwarów". W ostatnim czasie mieszkańcy ulicy Modrzewiowej oraz 33 Pułku Piechoty zgłaszali, że na parking przyjeżdżają osoby, które spożywają alkohol oraz zaśmiecają teren parkingu. Okazywali zdjęcia, na których były widoczne grupy osób, które swoim zachowaniem zakłócały ład i porządek. Ponad to zdarza się to równieżw godzinach wieczorowo - nocnych czym zakłócają spoczynek mieszkańcom okolicznych ulic. Nadmieniam, że obok wskazanego miejsca znajduje się również chodnik oraz ścieżka rowerowa, po której poruszają się rodziny z małoletnimi dziećmi, które są świadkami negatywnych zachowań osób przyjeżdżających na parking. jedna z osób sygnalizujących problem dodała, że powyższy problem zgłaszany był również do Urzędu Miasta.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

 luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

Sporzadzanie KZD, pismo do Straży Miejskiej sygnalizujące problem mieszkańców, wspólne działania z Radą Osiedla mające na celu przywrócenie ładu i porządku w otoczeniu bloków, wzmożone kontrole własne, spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrola terenu.

2. Rady Osiedla - wspólny obchód.

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Łomży   

mł. asp. Katarzyna Szabłowska

tel. 47 717 1312

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  od 36 do 88 (parzyste) oraz 115-147 (nieparzyste) ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka, ul. Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia, ul. Elbląska, ul. Geodetów, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w zatoczce autobusowej w Łomży przy ulicy Studenckiej 1, całodobowo.

Źródłem informacji jest KMZB, informacje od mieszkańców pobliskiego osiedla oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrozenia może być ograniczona ilość miejsc parkingowych znajdujących się przy ulicy Studenckiej. Skutkiem powstałego zagrożenia jest utrudniony dojazd autobusów MPK na przystanek autobusowy znajdujący się przy ulicy sTudenckiej 1, jak również służb, takich jak: policja, straż pożarna czy pomoc medyczna

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2020 - styczeń 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólny obchód z dzielnicowymi sąsiednich rejonów, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami i Radą Osiedla, programowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań;

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - współne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń, represjonowania sprawców wykroczeń

2. Rada osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań, propagowanie plannu priorytetowego oraz promocja KMZB

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

sierż. szt. Wojciech Grodzki

 

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Giełczyn, ulica Zawadzka w rejonie skrzyżowania z ulicą Spokojną. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszenia na KMZB. przyczyny to między innymi niedalekie sąsiedztwo sklepu, miejsce zaciszne, zadaszone na zatoczce autobusowej. Skutkiem dopuszczania się wskazanych czynów jest przede wszystkim dewastacja mienia, zaiecanie miejsca publicznego, demoralizacja osób korzystających z danego obiektu jak i przechodniów. Zjawisko to ma miejsce w godzinach 12:00 - 23:00.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i od mieszkańców

okres obowiązywania planu:

 luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

Propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI. Sporżadzenie karty Zadania Doraźnego. Spotkania z Radą Sołecką. Działania z Sołtysem miejscowości Giełczyn. Wzmożona kontrola miejsca zagrożonego. Spotkania z mieszkańcami okolicznych posesji informujące o zagrożeniu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

sierż. Kamil Sienicki

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań, Rybno.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób oraz spożywanie alkoholu w rejonie altanki - punkt widokowy w miejscowości Siemień Nadrzeczny. Grupijące się osoby spożywają alkohol w miejscu publicznym doprowadzając do zaśmiecania obiektu. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości Siemień Nadrzeczny oraz ustalenia własne. Działanie w godz. 9:00 - 22:00.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy oraz informacja przekazana poprzez KMZB.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2020 - styczeń 2021

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, sporządzenie KZD, spotkania z radą sołecką, działania z sołtysem, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spotkania z mieszkańcami

3. Urząd Gminy Łomża - instalacja kamer monitoringu oraz doświetlenie obiektu.

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica 

asp. Marcin Białasiewicz

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica1@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ul. Czarnocka, Forteczna, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowa, Nowoprojektowana, Ogrodowa, Polna, Północna, Promienna,33 Pułku Piechoty, Sadowa, Słoneczna, Stawiskowska (numery nieparzyste), Wąska, Wesoła, Zielona, Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Marianowo, Budy Czarnockie, Kisielnica, Rządkowo, Jeziorko ul. Długa, Górki Sypniewo, Kobylin, Murawy, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo, Motyka, Cydzyn Stary, Cydzyn Nowy, Budy Mikołajka. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

NIeprawidłowe parkowanie w rejonie przejścia dla pieszych, skrzyżowaniu ulic Czarnockiej oraz Fortecznej w Piątnicy. Źródłem informacji o powyższym problemie jest kMZB oraz informacje uzyskane w rozmowach z mieszkańcami. Realizacja zadania będzie następowała całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

st. sierż. Marcin Nowociński

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica2@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Włościańska, Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska (numery parzyste), Cmentarna, Jedwabieńska, Krótka, Szkolna i  Księdza Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, Jeziorko ul. : Przemysłowa, ul. Sportowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. Leśna, ul. Nowa, ul. Leszczynowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Akacjowa, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Kosaki, Krzewo Nowe, Kownaty, Truszki, Żelechy, Wiktorzyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin, Guty, Choszczewo, Poniat, Kałęczyn, Zabawka, Elżbiecin, Kalinowo, Wyrzyki.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie cmentarza na ulicy Cmentarnej w Piątnicy. Źródłem informacji są rozmowy z mieszkańcami, rozpoznanie własne i wskazania na KMZB..

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań z mikeszkańcami.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 

Dzielnicowy Gminy Jedwabne   

st. sierż. Katarzyna Siennicka

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1012

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

Cmentarna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, Polna, Poświętna, Przestrzelska, 3-go Maja, Raginisa, Rembielińskiego, Przytulska, M. C. Skłodowskiej, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki,  Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie przy ulicy Przestrzelskiej 14 w Jedwabnem w rejonie przejścia dla pieszych oraz wzdłuż linii ciągłej. Zagrożenie nasilone od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 - 17:00. Przyczyną zagrożenia są osoby przyjeżdżające do sklepu, który mieści się na ulicy Przestrzelskiej 14. Osoby parkujące przy wyżej wymienionej ulicy powodują zagrożenie dla innych kierujących, którzy są zmuszani do wykonania manewru omijania tych pojazdów i najeżdżanie na linie ciągłą jak i dla pieszych, gdzie pojazdy zaparkowane tuż przed przejściem dla pieszych znacznie ograniczają jego widoczność. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania oraz rozmowy z mieszkańcami i zgłoszenia KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

marzec 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Jedwabne, spotkania z mieszkańcami Jedwabnego, spotkanie z Kierownikiem Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej w UM Jedwabne, wzmożona kontrola własna, reagowanie na popełnione wykroczenia ujawnione podczas obchodu, każdorazowo represjonowanie sprawców ujawnionych wykroczeń

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miejski w Jedwabnem - zamieszczenie informacji na stronie Urzędu

2. Mieszkańcy ulicy Przestrzelskiej w Jedwabnem - spotkania i rozmowy w celu współpracy przy likwidacji zagrożenia

3.Kierownik Referatu Budownictwa, inwestycji, Infrastruktury Komunalnej w UM Jedwabne - ewentualne wyeliminowanie wskazanego zagrozenia

 

Dzielnicowy Gminy Przytuły

mł. asp. Emilian Trzciński

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przez osoby dorosłe, którego skutkiem jest zaśmiecanie chodników oraz terenów zielonych w rejonie ulicy Lipowej 21 w Przytułach. Zagrożenie nasilone w godzinach 6.00 - 21.00. Przyczyną zagrożenia jest łatwy dostęp do alkoholu, w pobliskim sklepie.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2020 - wrzesień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów w celu zapoznania z problemem, wspólne patrole z policjantami z PP Jedwabne, spotkania z pracownikami UG w Przytułach, przedstawienie zagadnienia podczas posiedzenia GKRPA w Przytułach i zamieszczenie informacji na stronie UG w Przytułach. Planowane jest również represjonowanie sprawców wykroczeń.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Przytułach - zamieszczenie informacji o zagrożeniu.

2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

 

Dzielnicowy Wizny

mł. asp. Jarosław Tafiłowski

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 507816148

e-mail: 

dzielnicowy.wizna2@bk.policja.gov.pl

Gmina Wizna, miejscowości: 

Boguszki, Jarnuty, Kokoszki, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Sulin, Sulin - Strumiłowo, Wierciszewo, Zanklewo

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie altany rekreacyjnej znajdującej się w miejscowości Stare Bożejewo w sąsiedztwie remizy OSP. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszenie na KMZB. Przyczyny to między innymi niedalekie sąsiedztwo sklepu, miejsce zaciszne, zadaszone co sprzyja ww. Skutkiem dopuszczania się wskazanych czynów jest przede wszystkim dewastacja mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego, demoralizacja osób korzystajacych z danego obiektu jak i przechodniów. Działanie niepożądane występuje w godzinach 12:00 - 23:00. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

marzec 2020 - wrzesień 2020

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożona kontrola własna, sporzadzenie KZD, spotkania z Radą Sołecką, wspólne działania z sołtysem Starego Bożejewa, 

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka, obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających sięwykroczeń; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Strażacy OSP Stare Bożejewo

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

mł. asp. Jarosław Tafiłowski

/zastępstwo/

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 885997228

e-mail: 

dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości: 

Bronowo, Bronowo Kolonia, Janczewo, Kolonia, Kramkowo, Niwkowo, Witkowo, Wizna, Wizna Kolonia, Włochówka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

NIewłaściwa infrastruktura drogowa w Wiźnie na ulicy Plac Kapitana Raginisa - codziennie, całodobowo. Przyczyną zagrożenia jest zużycie, częściowo starte oznakowanie poziome. Skutek - niepraawidłowe parkowanie, przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych. Zagrożenie na podstawie własnego rozpoznania, zgłoszeń mieszkańców oraz KMZB

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania oraz KMZB - została wskazana przez mieszkańców .

okres obowiązywania planu:

marzec 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, sporządzenie pisma do UG Wizna odnośnie pooprawy oznakowania poziomego, spotkanie z Wójtem Gminy Wizna, spotkanie z mieszkańcami gminy Wizna, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, reagowanie na popełnione wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu także wspólnie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Wiźnie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej UG, organizacja zobligowanie do odnowienia oznakowania poziomego na terenie Placu Kapitana Raginisa w Wiźnie.

 

Dzielnicowy Gminy Śniadowo    

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

Śniadowo i Gmina Śniadowo, miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych oraz młodzieży we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00 w czasie otwarcia pobliskiego sklepu spożywczo - monopolowego i zakłócanie spokoju publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2020 - wrzesień 2020

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnniane w trakcie obchodu, prowadzenie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca jak też właścicielem sklepu i okolicznymi mieszkańcami, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkanie z członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Śniadowie - działania kontrolne sklepu

2. Wójt Gminy Śniadowo - współdziałanie (rozważenie ewentualnego cofnięcia koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz instalacja monitoringu)

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Śniadowie - profilaktyka wśród młodzieży.

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Miastkowo      

sierż. szt. Marek Żyłowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

Miastkowo i Gmina Miastkowo, miejscowości: 

Miastkowo, Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowo, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych i młodzieży we wszystkie dni tygodnia w godzinach 07:00-24:00 w Miastkowie, ul. Łomżyńska za budynkiem GOK, zwłaszcza przy rejonie sceny i obok niej. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zaśmiecanie danego miejsca, które również przeznaczone jest pod kątem odpoczynku dla rodzin z dziećmi ze względu na znajdujący się obok plac zabaw dla dzieci. Gromadzenie się osób oraz głośne i wulgarne zachowania, mogą to ograniczać, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występującego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2020 - grudzień 2020

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz okolicznymi mieszkańcami. Wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiedniego rejonu. Spotkania z członkami Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, spotkanie z właścicielem sklepu dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Wystąpienie do UG o zamontowanie monitoringu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kontrole punktów sprzedaży alkoholu
2. Wójt Gminy Miastkowo - współdziałanie
3. Gminny Ośrodek Kutury w Miastkowie - profilaktyka wśród młodzieży oraz współpraca z pracownikami dot. ujawniania łamania zakazu spozywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

asp. Zbigniew Zięba

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7


tel. 47 717 1032
tel. kom. 885997235

e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

Nowogród i Gmina Nowogród, miejscowości:

Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Nie zachowanie zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt - na terenie Gminy Nowogród w godzinach od 6:00 - 22:00 biegające bez nadzoru psy, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Na terenie gminy NOwogród wałęsające się psy posiadają właścicieli, postępujących nieodpowiedzialnie. podczas obchodu rejonu służbowego mieszkańcy zarówno za pośrednictwem anonimowych skarg do dzielnicowego oraz za pośrednictwem KMZB zgłaszali problem nie zachowania zwykłych środków ostrożności przy przymaniu psów, które chodzą luzem bez nadzoru po ulicach stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dzieci.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkanców gminy Nowogród oraz ze zgłoszeń na KMZB

okres obowiązywania pla

luty 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z młodzieżą oraz mieszkańcami gminy Nowogród, wystąpienie do Sołtysów wsi na terenie gminy Nowogród z informacją o konsekwencjach prawnych dotyczących art. 77kw, działania profilaktyczne, współpraca z urzędnikami Urzędu Miasta w Nowogrodzie, opracowanie KZD

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Lekarz weterynarii z gminy Nowogród - dokonywanie obowiązkowych szczepień

2. Urząd MIejski w Nowogrodzie - informacja na stronie internetowej urzędu o trwającym planie priorytetowym

3. Sołtysi wsi z gminy Nowogród - współne obchody z funkcjonariuszami PP Nowogród

4. Zespół SZkół Samorządowych w Nowogrodzie - edukacja dzieci i młodzieży w zakrresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

mł. asp. Sławomir Dmoch

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 47 717 1032
tel. kom. 885997234

email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każda środa w godzinach 10:00 - 11:00

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz palenie tytoniu przez osoby małoletnie i dorosłe na terenie Szkoły Podstawowej w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 35 - teren Orlika. Na skutek czego może dochodzić do demoralizacji, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania. Do palenia tytoniu przez małoletnich oraz spożywania alkoholu i zaśmiecania dochodzi całodobowo. Informację te otrzymano od dyrektora szkoły, który oczekuje wyeliminowania zagrożenia. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Zbójnej.

okres obowiązywania planu:

marzec 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

Kontrola wskazanego miejsca w ramach obchodu, obchód wskazanego miejsca z dzielnicowym rejonu sąsiedniego, represjonowanie sprawców wykroczeń, opracowanie KZD, wspólne obchody z pedagogiem Szkoły Podstawowej z Zbójnej, wystąpienie do Urzędu Gminy z Zbójnej o doświetlenie wskazanego miejsca oraz możliwość zamontowania kamer na Orliku, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Pedagog Szkoły Podstawowej w Zbójnej - wspólne obchody

2. Urząd Gminy w Zbójnej - umieszczenie informacji na stronie internetowej, spowodowanie doświetlenia wskazanego miejsca oraz zamontowanie monitoringu.