Policjanci z Nowogrodu mają nową siedzibę - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Policjanci z Nowogrodu mają nową siedzibę

Data publikacji 29.09.2020

Nowy budynek Posterunku Policji w Nowogrodzie już otwarty. Dziś symbolicznie przekazano klucze do tej jednostki. W uroczystości udział wzięli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcą, duchowieństwo, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych, a także zaproszeni goście i mieszkańcy.

Dzisiaj została uroczyście otwarta nowa siedziba Posterunku Policji w Nowogrodzie. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem, Komendantem Miejskim Policji w Łomży młodszym inspektorem Krzysztofem Woźniewskim oraz parlamentarzystami i przedstawicielami władz samorządowych przekazali klucz symbolizujący otwarcie nowej jednostki, który odebrał jej kierownik aspirant sztabowy Mariusz Gołąbek. Po tym symbolicznym geście, obecni księża poświęcili nową siedzibę nowogródzkich policjantów. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy jednoznacznie podkreślili, że nowa siedziba Policji zdecydowanie zwiększa komfort odwiedzających jednostkę i poprawia warunki pracy policjantów.

W Posterunku Policji w Nowogrodzie, służbę pełni pięciu funkcjonariuszy. Kierownik posterunku, dwóch dzielnicowych oraz dwóch funkcjonariuszy służby patrolowo-interwencyjnej. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z budżetu Państwa w ramach realizacji programu modernizacji Policji na lata 2016-2020, a jej wartość wyniosła nieco ponad 1 800 000 złotych. Siedziba Posterunku Policji w Nowogrodzie, przy ulicy Tadeusza Kościuszki, znajduje się na działce o powierzchni 1038 metrów kwadratowych. W budynku znajduje się 15 pomieszczeń, a jego całkowita powierzchnia wynosi 139 metrów kwadratowych. Działka pod budowę nowej jednostki Policji została przekazana przez lokalny samorząd.

Kierownikowi nowego Posterunku Policji w Nowogrodzie oraz jego policjantom, uczestnicy wydarzenia życzyli zadowolenia z pracy w nowym obiekcie oraz tego, aby podejmując każdą decyzję kierowali się dobrem i bezpieczeństwem społeczności lokalnej.

 

 • Dowódca uroczystości składa meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Dariuszowi Augustyniakowi
 • Zaproszeni goście uczestniczący w otwarciu nowej siedziby Posterunku Policji w Nowogrodzie
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem, Komendantem Miejskim Policji w Łomży młodszym inspektorem Krzysztofem Woźniewskim oraz parlamentarzystami i przedstawicielami władz samorządowych przekazali klucz symbolizujący otwarcie nowej jednostki, który odebrał jej kierownik aspirant sztabowy Mariusz Gołąbek.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc przekazuje klucz symbolizujący otwarcie nowej jednostki, który odebrał jej kierownik aspirant sztabowy Mariusz Gołąbek.
 • Komendant Miejski Policji w Łomży  młodszy inspektor Krzysztof Woźniewski przekazuje klucz symbolizujący otwarcie nowej jednostki, który odebrał jej kierownik aspirant sztabowy Mariusz Gołąbek.
 • Księża święcą nową siedzibę Policji.
 • Księża święcą nową siedzibę Policji.
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak przemawia
 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc przemawia
 • Dowódca uroczystości składa meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Dariuszowi Augustyniakowi o zakończeniu uroczystości
 • Zaproszeni goście wchodzą do budynku policji
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak udziela wywiadu mediom
 • Wspólne zdjęcie osób uczestniczących w otwarciu Posterunku Policji w Nowogrodzie
 • Budynek Posterunku Policji w Nowogrodzie
 • Wnętrze Posterunku Policji w Nowogrodzie