Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży - Kontakt - KMP Łomża

Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży

Data publikacji 14.04.2008

 Telefoniczny:  
 
Nr alarmowy:     112 
     
 
    Fax:     47 717 1215      
 
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
 
tel: 47 717 1100
 

*  E-mail:       komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  

kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
*  Listownie na adres:   
 
Komenda Miejska Policji w Łomży
 18-400 Łomża
 ul. Wojska Polskiego 9
 

* Skontaktuj się poprzez ePUAP


 

* Osobiście:

W zwiazku z ogłoszoną kwarantanną przyjęcia interesantów zostały wstrzymane do odwołania.
Wszelkiego typu skargi czy wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres 
kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY
 
  - Wydział Prewencji                                          (sekretariat)                47 717 1300
  - Wydział Ruchu Drogowego                           (sekretariat)                47 7171270
  - Wydział Patrolowo - Interwencyjny              (sekretariat)                47 717 1321
  - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy              (sekretariat)                47 717 1450
  - Wydział Sztab Policji                                     (sekretariat)                47 717 1209
  - Wydział Kryminalny                                       (sekretariat)                47 717 1240
  - Wydział d/w z PG                                            (sekretariat)                47 717 1470
  - Wydział Administracyjno - Gospodarczy     (sekretariat)                47 717 1590
  - Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia                                               47 717 1401
  - Zespół Komunikacji Społecznej                                                       47 717 1118